Monoloog

Deze eindeloze monoloog,
die zich afspeelt in mijn brein,
die preek over hoe het leven,
volgens mij schijnt te zijn.
Al mijn ervaringen,

gedestilleerd tot woorden, beelden…
Herinneringen.
Wetend dat deze niet zuiver zijn,
En toch,
luister ik aandachtig.
Ik vraag mij soms af,
of het echt nodig is,
al die ervaringen met mezelf te bespreken,
betekenis te geven,
te rangschikken,
in hokjes op te delen…
Conclusies trekken,
over dingen,
die ik misschien helemaal niet weet.
In een taal,
die nog niet eens een fractie van de waarheid spreekt.
En toch…
luister ik aandachtig.

Meer verhalen