yn kontrast

it wie in donkerblauwe auto mei oranje löcht
toen ik de reis te lang fûn oars en hij mij brocht.


it wiene fúl oranje stullen op in blauwe flier
toen ik de sliep net krije koe en hij mij holp.


it wie in giele murre mei in paarse bank derför
toen ik de saak pas helder seach en net luud rôp.


it wie in paarse brêge en in giele telefoan
toen ik de kleuren nemme woe en net ien koos.


it wiene griene dören yn ferjitten achterlöcht
toen hij der stûng en ik hem wer es wolkom hiet.


it wurde reade börden för ferwurden gers
as ik de buert sjucht wy der steeds oerhinne rint.

Meer verhalen